Seminar u Novom Sadu

04.08.2019

AD "Budokan"

Saša Obradović 6. dan

Duško Kulačin 4. dan

 

Seminar u Novom Sadu

16 - 17. novembar 2019