Seminari održani

Seminar 29.04.2018

Krajem aprila održan je prvi seminar u sklopu saveza.....

29-04-2018
Seminar 21.10.2018

Jesenji seminar održan je uz prisustvo vodecih majstora kao i.....

21-10-2018
Ljetna aikido škola u Vrnjačkoj Banji

Od 22 do 27 jula održana je ljetna aikido škola i.....

04-08-2019