Aikikai organizacija

Aikikai organizaciju prvenstveno čini Hombu dođo, priključeni dođoi u Japanu (očigledno je sa slike iznad - ne sale, klubovi ili vežbaonice!) i pripadajuće međunarodne organizacije koje poseduju Hombu Recognition. Cilj ove organizacije koja se zove i Aikikai fondacija je negovanje veštine u duhu njenog tvorca velikog učitelja Moriheja Uešibe. Organizaciju čine i nosioci Hombu dan pojaseva koji praktikuju aikido u dođoima i organizacijama nepriznatim od strane hombua (godinama smo mi svi bili na taj skroman način priključeni Hombu dođou). Naredna pojašnjenja odnose se samo na priznate organizacije od strane Aikikai fondacije tj. organizacije koje poseduju Hombu Recognition. (pogledajte: Overseas Organization)

Osim kyu i dan pojaseva postoje i titule u aikikai organizaciji: Shihan (šihan), Shidoin (šidoin) i Fukushidoin (fukušidoin) i dobijaju se nezavisno od dan pojasa. Potreban, ali ne i dovoljan uslov (ne dobijate titule zajedno sa određenim dan pojasom) su: za Shihana 6.dan, za Shidoina 4.dan i za Fukushidoina 2.dan. Ovim titulama se stiče i pravo na držanje polaganja za više stepenove. (pogledajte: Aikikai foundation International Regulations)

Kyu pojaseve daju Fukushidoini, Shidoini i Shihani, Dan pojaseve u ime Hombu dođoa daju članovi Ispitne komisije priznate aikido organizacije.

Titule Fukoshidoin i Shidoin dodeljuje organizacija koja poseduje Hombu dojo Recognition (u našem slučaju Aikikai Srbije ), a titulu Shihan Aikikai foundation tj. Hombu dođo. (pogledajte: Aikikai foundation International Regulations ) - u oba slučaja dobijaju se sertifikati, domaći ili međunarodni.

Organizacija koja poseduje Hombu dojo Recognition dužna je da pošalje Hombu dođou spisak Shidoina i Fukushidoina zajedno sa imenima članova Ispitne komisije.

Ispitna komisija drži ispite za dan pojaseve. Dan pojas dobijate uvek od osobe koja je upisana kao ispitivač u vašoj Yudansha karti a ne od komisije - nema kolektivne odgovornosti u bušidou. Ako ne položite na ispitu ne krivite ni komisiju ni onoga ko vas je ispitivao, čak ni sebe. Jednostavno, morate opet da pokušate - ako ne pokušate ponovo tek tada ste zapravo pali!.

Aikido International Yudansha Card

Međunarodni aikido pasoš je dokument koji se stiče nakon uspešnog polaganja za Sho dan pojas. U ovaj dokument se upisuju naredni dan pojasevi i unose se i podatci o prisustvu na aikido seminarima.

Uz ovaj dokument nakon uspešno položenog ispita za dan dobija se i diplome sa potpisom Aiki Dosho-a i pečatom organizacije. Diplome se dobijaju i za svaki sledeći položeni dan pojas.

Diploma za dan pojas

predstavlja uz Yudansha kartu zvanični sertifikat o dan pojasu koji dodeljuje Aikido World Headquarters. Diplome od prvog do četvrtog dana izgledaju slično ovoj na slici gore, od 5. do 8.dana su nalik ovoj na slici ispod nje. Sa brojevima 1.2.3. su na slici označeni crveni pečati prganizacije i doshua. Diplome imaju i vodeni žig.

Na diplomama su potpisi O senseia do 1969, Kišomaru Uešibe do 1999, i Moriteru Uešibe od 1999. godine. Na diplomi ne piše ime ispitivača za taj pojas.

IAF

IAF (International Aikido Federation) organizacija NE DAJE dan pojaseve i ne možete imati dan ove organizacije, suprotno opšte prisutnoj i potsticanoj zabludi čak i kod onih koje je mrzelo da pogledaju svoj aikido pasoš.

Ova organizacija je imala značaj sedamdesetih i početkom osamdesetih godina prošlog veka kada je postojala ideja o jednoj aikikai nacionalnoj organizaciji, ideja koja i sad veseli deo naših majstora preteklih iz tog doba.