Nepokretljiva mudrost

Pouka o mačevanju Takuan senseia (1582-1645) svom učeniku Jagju Tađiama-no-kamiju. Takuan je bio jedan od najpoznatijih učitelja zena u periodu Tokugava i jedan od učitelja sigurno najpoznatijeg samuraja u istoriji Japana, Mijamota Musašija

U umetnosti mačevanja najvažnije je steći izvestan mentalni s tav poznat kao nepokretljiva mudrost. Ova mudrost se intuitivno stiče nakon mnogih praktičnih vežbi. Nepokretljiv, ne znači biti ukočen težak i beživotan poput kamena ili komada drveta. Pod tim se podrazumeva najveći stepen pokretljivosti sa središnjom tačkom koja ostaje nepomična. Tada um postiže najveći vrhunac hitrine, gotov je da svoju pozornost upravi gde je god potrebno - levo, desno, u svakom pravcu. Kad tvoju pažnju privuče i zadrži zamahnuti neprijateljev mač, izgubio si prvu priliku da sam načiniš sledeći potez. Oklevaš, misliš,a dok to premišljanje traje, tvoj protivnik je spreman da te obori. Stvar je u tome da mu ne pružiš tu priliku. Moraš pratiti kretanje mača u neprijateljevim rukama, ostavljajući umu slobodu da sam načini svoj protivpotez bez mešanja tvog razmišljanja. Krećeš se kao što se protivnik kreće i to će te dovesti do njegovog poraza. Ovo - što se može nazvati mentalnim stavom neometanja - sačinjava najvitalniji elemenat mačevanja, a takođe i zena. Ako između dva čina ostane mesta koliko za jednu vlas, to je prekid. Kad pljeskamo dlanovima, zvuk se začuje bez trenutka razmišljanja.

Zvuk ne čeka niti razmišlja pre nego što se zaori. Tu nema posrednika, jedan pokret sledi drugom a da ih čovekov svesni um ne prekida. Ako se uznemiriš videvši da neprijatelj samo što te nije oborio, pa razmišljaš šta da činiš, ti mu ostavljaš mesto, to jest pružaš mu dobru priliku za smrtonosni udarac. Neka tvoja odbrana bez trenutka prekida prati napad, pa neće postojati dva odvojena kretanja poznata kao napad i odbrana. Ova trenutačnost tvoje akcije neminovno će dovesti do toga da neprijatelj sam sebe porazi"

Preneto iz knjige KARATE - uvod u veštinu borenja

Ilije Jorge

objavljene u Beogradu 1968. godine