O aikidou

O sensei, Morihej Uešiba

Razumevanju aikidoa može doprineti saznanje o njegovom nastanku, koji se ne može odvojiti od biografije njegovog osnivača Moriheja Uešibe. Priča počinje 14. decembra 1883. godine, kada se u gradu Tanabeu, prefakture Vakajama, rodio Veliki učitelj..

Morihej Uešiba, Hokaido i Sokaku Takeda

Nošen nemirnim duhom, u proleće 1910. godine Morihej Uešiba je saznao da se regrutuju budući doseljenici za Hokaido. On je iz 54 lokalne porodice iz svog kraja sakupio blizu 80 dobrovoljaca, prijavivši ih kao koloniste.

Budo

Budo nije stvar psihičke snage, rukovanja oružjem sa velikim umećem, niti sposobnost da oboriš drugu osobu pre nego što ona tebi uradi istu stvar. To je put prema večitoj mudrosti i duhovnom razumevanju. Ipak, ako nije delotvoran u pravoj praksi, on gubi svoju duhovnu vrednost i jedinstvenost.

Aikido - kratka etimologija

Reč AIKIDO sastavljena je od tri sino-japanska ideograma:

AI – označava harmoniju ili mešanje;

KI – označava univerzalnu životnu silu ili eteričnu energiju univerzuma, i

DO – označava put ili stazu i može imati značenje načina, odnosno života.

Otuda, iz brojnih nijansi izdvaja se značenje: način života u harmoniji sa prirodnim životnim silama univerzuma.

AI se može shvatiti kao krov koji pruža zaklon drugim dvema komponentama. Horizontalna linija je broj “jedan” i označava, takođe, zasebnu jedinicu. Kvadrat je u početku bio krug, koji se upotrebljavao i kao oznaka za grupu. Ideogram je slika jedne porodice u svojoj kući. Otuda, on se može tumačiti kao “uskladiti se” ili “mešati se” harmonično, poput članova porodice pod istim krovom

KI ima dva dela. Gornji deo prikazuje tri linije, koje su se ranije vertikalno dizale od napred ulevo, što predstavlja stablo koje raste iz tla. Bez donjeg dela, ova figura je “slika” stabla koje izrasta iz vode ili zemlje. Donji deo je karakter za pirinač i predstavlja zrna sakupljena oko centralnog stabla. Za stare Kineze, para koja se diže iz kuvanog pirinča predstavlja samu suštinu života, jer je smrt neminovna bez ovog “daha života”. Vremenom se značenje proširilo, pa je KI postao simbol vitalnosti ili snage, i počeo se koristiti u rečima koje se odnose na volju, nameru i suštinu. U orijentalnoj filozofiji, on predstavlja osnovnu energiju stvaranja, energiju koja prožima univerzum, samu silu života..

DO takođe ima dva dela. Desna polovina prikazuje dve linije preko treće, možda oči i usta. Donja figura je karakter za “sopstvo[ i ]”. Kada se koristi samostalno, ova kombinovana figura je slika glave koja je sa telom spojena “vratom”. Vijugava linija dugog repa sa leve strane zapravo je karakter za stopalo. Celovit karakter, otuda, prikazuje vrat poduprt stopalima. “Vrat ide niz put sa stopalima” je priča koju deca koriste da bi zapamtila značenje ovog karaktera. Kada se karakter počeo koristiti u filozofiji, dobio je smisao uzimanja sudbine u sopstvene ruke i posvećivanja života određenom putu ili profesiji. Preko hiljadu godina ova se reč koristi kao simbol sveobuhvatnosti puta religiozne ili moralne posvećenosti – izabranog “načina života”.

Priredio Larry Bieri

Preuzeto iz: Linden, Paul “Aikido of Columbus:

Beginner’s Handbook”, 2002